Değerler

Temel renkler olduğu gibi temel değerler de vardır.

Arsonsisi Technological Coatings’in temel değerleri birbirleriyle yakından ilişkilidir ve birkaç anahtar sözcükle özetlenebilir:

Saygı: Müşterilere, ürün kalitesine, şirkette çalışanlara, sürdürülebilir çözümler arayışına, çevreyi daha az kirleten proseslere, mesleki ahlaka, güvenlik protokollerine, değişik dünya pazarlarının kural ve taleplelerine ve onların kültürlerine saygı.

Kalite: ürünlerde, üretim proseslerde, raporlarda, değerlendirmelerde, araştırma ve yenilikçilikte, ve teklif edilen çözümlerde kalite.

Yenilikçilik: Teknolojide, reçetelerde, makinalarda, optimizasyon prosedürlerinde ve koruyucu kaplamalarla ilgili mümkün olan bütün endüstriyel uygulamalarda yenilikçilik.

Arsonsisi Technological Coatings Assovernici Etik Kurallarına yar.

assovernici-associati