Arsonsisi, Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilikte İtalya’nın önder kuruluşlarından biri olarak EXPO 2015’e hazırlanıyor

EXPO 2015 dünya fuarı bağlamında tüketicilerin kullanımına sunulan ANTHERM ve antibakteriyel IONATURA termoset toz boyaları eko-sürdürülebilir ve yenilikçi ürünler olarak SiExpo2015 ürün seçme kataloğunda yer almışlardır.
logo_siexpo_def “EXPO 2015 için Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” kar amacı gütmeyen bir konsorsiyum olarak eco-sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri değerlendirmek ve özendirmek için online katalog halinde bir interaktif veritabanı geliştirmek, yönetmek ve muhafaza etmek amacıyla kurulmuştur. SiExpo 2015

kataloğu 1 Mayıs – 31 Ekim 2015 tarihleri arasında Milano’da yeralacak “Gezegeni beslemek, Yaşam için Enerji” konulu Evrensel EXPO2015 Fuarıyla ilgili inşaat, kamu ve özel sektör mobilyalarının, ambalaj malzemelerinin ve fuar stand elemanlarının seçimi ve promosyonu için tasarlanmıştır. SiExpo 2015 kataloğuna, Arsonsisi’nin antimikrobiyal ve antibakteriyel IONatura ve dekoratif ANTHERM termoset toz boyaları gibi çevresel sürdürülebilirliği ve yenilikçi özelliği olan ürünler ve malzemeler girebilir.