Category Archives: Yenilikçilik

how to choose the right UV coating

En uygun UV boya nasıl seçilir

UV ile kürlenen boyalardan bahsedince bir ayırım yapmak gerekli olmaktadır, çünkü bu boyaların birbirinden farklı özellikleri ve davranışları olan değişik tipleri vardır. O halde ihtiyacımıza cevap verecek en uygun UV boyayı nasıl seçeceğiz? UV ışınlarıyla kürlenen boyaların endüstriyel boyamadaki yeri her geçen gün artmaktadır; zira bu boyalar pazarın çevreye saygı ve yüksek verim gibi yeni

Continue Reading →
UV LED curing coatings

UV LED Lambalarla kürlenen yeni boyalar: Yenilikçi bir teknoloji ve endüstriyel boyama için sürdürülebilir bir seçim.

Endüstriyel boyama sektörü, çevrenin korunmasına özel bir dikkat göstererek verimliliğin artırılması, üretim ve işletim giderlerinin azaltılması amacıyla sürekli olarak yenilikçi çözümler arayışı içindedir. Bu amaca hizmet etmek için Arsonsisi son zamanlarda Berlingo’daki kendi ARGE laboratuarlarında UV LED(Light Emitting Diodes) lambalarla kürlenen yeni bir boya serisi geliştirmiştir. UV LED lamba boyaları %100 katı maddeli olup su

Continue Reading →
uv curing coatings competence centre

Arsonsisi’nin UV Boya İhtisas Merkezi

Ipcm® International Paint& Coating Magazine’in haber editörleri Arsonsisi’nin Berlingo’daki yaş boya tesisini ziyaret ediyor ve Dr. Stefano Lazzerini ile UV boyalarının teknolojisiyle ilgili mülakat yapıyor. Ipcm®: Bize Arsonsisi için AR-GE’nin öneminden bahsediniz. Dr. S. Lazzerini: Arsonsisi için AR-GE işin kalbidir, zira bu sayede sadece pazarın değişken beklentilerine ayak uydurarak rekabetçi kalmak mümkün olmaktadır. Bu maksatla

Continue Reading →
schiume di alluminio

Arsonsisi kataforetik kaplamaları köpük aluminyumların korozyona karşı korunmasına yönelik bir çalışmada değerlendirildi

Trento Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü köpük aluminyumun dayanıklılığı artırmak amacıyla bu malzeme üzerine çöktürülmüş Arsonsisi kataforetik ürünlerini incelemiştir. Köpük metaller özellikle inşaat ve taşımacılık olmak üzere muhtelif sektörlerde uygulama alanı bulabilirler çünkü bunlar hafifliklerinin yanında iyi bir sertliğe , mekanik dirence, termik, elektrik ve akustik özelliklere sahip malzemelerdir; ancak birçok ortamda korozyona dayanıklılıklarının sınırlı olması

Continue Reading →
Arsonsisi e Francehopital

Arsonsisi ve Francehopital, kalite ve yenilikte farklılık

Sürekli araştırma ve inovasyonun karakterize ettiği geçmişleri ve deneyimlerinden güç alan iki kuruluşun buluşması. Arsonsisi her zaman yeni teknolojilere yüksek bir hassasiyet göstermiş ve bunları ürünlerine, hizmetlerine ve stratejisine uygulamıştır.1972 yılında çevresel etkisi düşük bir yeni teknoloji olduğunu anlayarak toz boya alanına yatırım yapan ilk firmalardan biri olmuştur. Son yıllarda yaptığı bir dizi önemli firma

Continue Reading →
Superdurable powder coatings

2. sınıf Qualicoat Sertifikasına sahip “J Superdurable” polyester serisiyle maksimum koruma ve dayanıklılık

Maksimum koruma düzeyi ve estetik görünümü sağlayabilmek için en iyi işlevsel özellikleri yüksek parlaklık ve renk koruma vasfıyla birleştiren atmosferik etkenlere karşı mükemmel dayanıklılıkta üstün kaliteli bir seri. Mimarlık dünyasına bağlı pazar, bilhassa kuvvetli güneş ışıması ve yüksek rutubetin olduğu yerler gibi zor koşullu ortamlarda kullanılacak boyalı parçaların özelliklerini koruyabilmesi için gittikçe daha yüksek performans

Continue Reading →
Materials library by Material Connexion

Arsonsisi Material ConneXion®’dan Malzeme Geliştirme Üstünlük Sertifikası alıyor

Dekoratif ANTHERM ve antibakteriyel IONatura termoset toz kaplamaları, dünyanın en büyük yenilikçi ve sürdürülebilir malzeme ve üretim prosesleri arşivi olan prestijli Malzeme Kütüphanesi Materials Library’e girmek için uluslararası ve disiplinlerarası uzmanların süzgecinden geçmeyi başarıyor. Materials Library dünyanın her yerinden online ve fiziki olarak, sekiz ayrı kategoriye ayrılmış 7.000’den fazla yenilikçi malzeme ve üretim prosesi toplar:

Continue Reading →

Arsonsisi, Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilikte İtalya’nın önder kuruluşlarından biri olarak EXPO 2015’e hazırlanıyor

EXPO 2015 dünya fuarı bağlamında tüketicilerin kullanımına sunulan ANTHERM ve antibakteriyel IONATURA termoset toz boyaları eko-sürdürülebilir ve yenilikçi ürünler olarak SiExpo2015 ürün seçme kataloğunda yer almışlardır. “EXPO 2015 için Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” kar amacı gütmeyen bir konsorsiyum olarak eco-sürdürülebilir ve yenilikçi çözümleri değerlendirmek ve özendirmek için online katalog halinde bir interaktif veritabanı geliştirmek, yönetmek ve

Continue Reading →
antimicrobial powder coatings IONatura

IONatura bakteriyostatik boyalarıyla daha sağlıklı ve korunmuş bir çevre

Arsonsisi bakteri üremesini önlemek ve hijyenik yüzeyler elde etmek için gümüşün antiseptik özelliğinden yararlanan, ileri teknolojiye dayalı yeni IONatura serisiyle toz boya gamını zenginleştirmektedir. İçinde yaşadığımız ortamlarda ve bizi çevreleyen herşeyde normal hijyenik tedbirlerle ve dezenfektan maddelerle yokedilmesi her zaman mümkün olmayan belli bir miktar bakteriyel kirlenme vardır. Pazarın yeni korunma biçimlerine artan ilgisi Arsonsisi’yi

Continue Reading →

Selac HP/BS – High Penetration/Bassi Spessori – Yüksek Nüfuz Kabiliyetli İnce Kaplamalar – Maliyetleri düşürmek için yenilikçi teknoloji pazarın hizmetinde

Arsonsisi geçtiğimiz 10 temmuzda “Polveri 2013” Anver (Associazione Nazionale Verniciatori-Milli Boya Sanayicileri Derneği) tarafından Vimercate’deki merkezlerinde düzenlenen konferensa katılmıştır. Konferansın konusu yüzey hazırlama ve toz kaplama uygulamalarında işletme maliyetlerinin nasıl düşürüleceğidir. Arsonsisi bu soruya film kalınlığı düşük ve nüfuz kabiliyeti yüksek Selac HP/BS – toz kaplamalarıyla cevap veriyor. Pazarın taleplerini her zaman göz önünde bulunduran

Continue Reading →