Arsonsisi’nin UV Boya İhtisas Merkezi

Ipcm® International Paint& Coating Magazine’in haber editörleri Arsonsisi’nin Berlingo’daki yaş boya tesisini ziyaret ediyor ve Dr. Stefano Lazzerini ile UV boyalarının teknolojisiyle ilgili mülakat yapıyor.

Ipcm®: Bize Arsonsisi için AR-GE’nin öneminden bahsediniz.

Dr. S. Lazzerini: Arsonsisi için AR-GE işin kalbidir, zira bu sayede sadece pazarın değişken beklentilerine ayak uydurarak rekabetçi kalmak mümkün olmaktadır.

stefano_lazzerini
Dr. Stefano Lazzerini, Business Manager and UV Product Manager at Arsonsisi.

Bu maksatla Arsonsisi, Berlingo üretim tesisinin içinde tamamen UV teknolojisinin geliştirilmesine odaklanmış, tesis tasarımcıları, analiz laboratuarları ve hammadde tedarikçilerinin işbirliğinden yararlanan, müşteriler ve araştırma enstitüleri ile birlikte özel projeleri yöneten bir yetkinlik merkezi kurmuştur.

Berlingo’da, UV boyaları geliştirme laboratuarından başka bir hammadde ve bitmiş ürün deneme laboratuarı ile UV olmayan termal ürün araştırma laboratuarımız vardır.

Ipcm®: UV boya ihtisas merkezinin yapısı hakkında bilgi verir misiniz?

Dr. S. Lazzerini: UV boya geliştirme laboratuarında bir kuru boya püskürtme kabini, 40 kg.a kadar pigmentli ürünün hazırlanabildiği bir tezgahüstü COWLES dispersörü, standart laboratuar teçhizatı ve bir UV tünelimiz vardır.

Arsonsisi’nin UV Boya İhtisas Merkezi
Arsonsisi’nin UV Boya İhtisas Merkezi.

Cornaredo’daki UV Ray’den alınmış olan UV polimarizasyon cihazı laboratuarın en son yeniliğidir.

Bu yeni cihazı laboratuarımızın faaliyetini daha seri hale getirmek için aldık. Bunu alırken UV RAY’den fırına, operatörün gözlere zarar verebilecek UV ışınlarından korunmak için gözlük takmasına gerek bırakmayacak plastik bir siper koymasını istedik Bu çalışanın işini kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca, önceleri hem deneme laboratuarına hem de UV boya laboratuarına hizmet eden ve anlaşılacağı gibi çakışma sorunu yaratan bir tek tünelimiz vardı.

Bugün RAY’ın UV fırını sayesinde bu iki çalışmasını birbirinden ayırdık ve bu sorunu da çözmüş olduk.

Cowles dispersörü
Cowles dispersörü.
Kuru tip kabinde uygulama
Kuru tip kabinde uygulama.

Ipcm®: UV tüneline sahip olmanın avantajları nedir?

Dr. S. Lazzerini: Operatöre, tek bir ürün tipolojisine veya spesifik bir prosese bağlı kalmadan değişken parametrelerle çalışma imkanı verecek bir cihaza ihtiyacımız vardı.

UV Ray tüneli
UV Ray tüneli.

Ray UV tüneli bu ihtiyacımızı en iyi şekilde karşılamıştır zira bu gayet kullanışlı ve verimli bir sistemdir.

Her şeyden önce konveyör bandının üzerine yerleştirilmiş parçanın ilerleme hızının ayarlanmasını mümkün kılmaktadır; UV lambasının yüksekliği, parçaya olan uzaklığını artırmak veya azaltmak suretiyle ayarlanabilmektedir.

Böylece kompleks bir geometrik şekle sahip olan üç boyutlu parçaların da polimerize edilmesi mümkün olmaktadır.

Bundan başka bu sistem cıvalı lambanın gücünün birkaç watt/cm2’den 180 W/cm2 gibi çok yüksek özel bir güce yükseltimesine izin vermektedir.

Bu sistemin bir başka yararı da enerji tasarrufu sağlamasıdır. Bir UV lambasının yakılması ve söndürülmesi faydalı ömrünü 3 saat kısaltmakta ve çabuk bitmesine yolaçmaktadır. RAY UV Tüneli lambanın enerji tüketimini azaltan standby konumunda durabimektedir. UV sektörü sürekli genişlemekte olduğundan bu cihazın esnekliği bizim için hayati önem taşımaktadır.

Hergün pazardan bize birbirinden hem ürün tipi hem de boyut olarak birbirinden çok farklı talepler gelmektedir. Cihazın bu kadar esnek olması bize bu özel istekleri karşılama imkanını vermektedir.

Ipcm®: UV laboratuarının şu anda üzerinde çalıştığı araştırmalar hangileridir?

Dr. S. Lazzerini: Plastik ve madeni eşyaya sputtering tekniğiyle önce ve sonra uygulanan pre ve post UV boyalar, % 100 kuru maddeli UV boyalar, su bazlı UV boyalar, LED lambalarla sertleşen boyalar ve otomotiv endüstrisine yönelik UV boyalar üzerinde çalışıyoruz.

UV ışınlarıyla plastik taban kaplamasının polimerizasyonu
UV ışınlarıyla plastik taban kaplamasının polimerizasyonu.

LED lambalarla sertleşen UV boyaların geliştirilmesine gelince, UV RAY sistemi, LED lambaların eklenmesi veya halen piyasada kullanılmakta olan cıvalı lambaların ikame edilmesi ihtimali düşünülerek üreticisi tarafından önceden buna hazırlanmıştır.

Niyetimiz gelecekte bu tip boyaların geliştirilmesine odaklanmaktır ama çoktan, bize LED lambalı özel bir cihaz almaya ihtiyaç duyurmayacak bir cihaz arıyorduk.

Ipcm®: Size göre PVD/Sputtering boyaların gelişiminde varılan son aşama nedir?

Dr. S. Lazzerini: Kanun koyucu krom VI kullanımının yasaklanması için kesin bir süre tayin edene kadar ve pazar – bilhassa otomotiv endüstrisi – geleneksel yöntemleri kullanmaya ve galvanik prosesi, piyasadaki en çevredostu alternatifi olan ve aynı sonuçları sağlamanın ötesinde farklı malzemeler kullanmaya imkan tanıyan PVD fiziksel buhar çöktürme teknolojisiyle yarıştırmaya devam edecektir.

The galvanic process will continue to be counterposed to the physical vapour deposition (PVD) technology, which is the most ecological alternative on the market and, in addition to giving the same results, allows treating different materials.

Bu düşünceyle PVD Sputtering boyaları için 3 çevrim geliştirdik:

  • UV boyalı bir baz + sputtering çöktürme + aynı zamanda Dual Cure olan post-sputtering UV boyadan oluşan ve UV ışınının yüzeye doğrudan vurmadığı yerde de ürünü sertleştirmeye imkan sağlayan bir çevrim;
  • UV boyalı bir baz + sputtering çöktürme + genellikle alifatik poliüretan esaslı post-sputtering termal boyadan oluşan karışık bir çevrim;
  • Pre-Sputtering UV boyalarla boyanmış baz + sputtering çöktürme ile son kat uygulamalı bir çevrim. Bu sistemle, malzeme sputtering kamarasında daha uzun kalabildiği için daha kalın bir kaplama elde edilebilmektedir. Bu sayede artık ikinci bir boyama işlemine gerek kalmaz.

Ipcm®: UV’nin geleceğini, nasıl görüyorsunuz?

Dr. S. Lazzerini: Bizim AR-GE bölümümüz birçok projeyi sonuçlandırmış ve pazara sunmuştur. MDF üzerine uygulanabilen toz kaplamalar gibi başka çalışmalar da yaptık ama sektör bunları kabul etmekte zorlanmaktadır.

Bu konuda özellikle fason boyacıların karşılaştığı başlıca güçlük, sözkonusu boyaları üç boyutlu kompleks yapılı parçalara da uygulama imkanı sağlayacak biçimde optimize edilmiş ve ancak büyük üretim partilerinin olması halinde verimli olabilecek bir polimerizasyon tesisi kurmak için gereken yatırımın büyüklüğüdür.

UV_Pvd sputtering
UV baz + Sputtering + UV son kat ile boyanmış prototip örnekleri.

Ama artık büyük üretimler Çin’e kaymış durumdadır; avrupalı boyacılar ancak küçük partiler üzerine özel kaplamalar yapmak suretiyle üertimlerini karakterize etme çabasındadırlar. Böyle bakınca büyük ölçkeli bir yatırım yapmayı sorunlu görüyorum.

Halbuki PVD Sputtering boyalarla uygulanan boyama çevrimleri mükemmelleştirilmiş ve iyi çalışmaktadır; öyle ki artık ileriyi gören müşteriler (geleneksel galvanizciler de dahil olmak üzere), kanunen kromVI kullanımının kesin olarak yasaklanması halinde zor durumda kalmamak için bu çevrimle ilgilenmeye başlamışlardır.

Tabiatıyla bizim araştırmamız elde edilen sonuçlarla sınırlı kalacak değildir; doğru teçhizatı tedarik edecek güvenilir partner’ler bulmuş olmak bizim için projelerimizi esnek ve süratli bir biçimde, çalışanlarımıza en doğru güvenlik ortamını sağlayarak geliştirebilmek bakımından ayrıca bir teminat oluşturmaktadır.

ipcm Arsonsisi UV boyaları geliştirme Competence Centre ziyareti sırasında.
Soldan itibaren Monica Fumagalli (ipcm®), Francesco Italiano (Arsonsisi), Marco Sotti (ipcm®), Stefano Lazzerini (Arsonsisi) Arsonsisi UV boyaları geliştirme Competence Centre ziyareti sırasında.

PDF’i indirin ve Ipcm® dergisinin mart/nisan 2019 – 56. sayısında yayınlanan “Highlight of the month”larda yazının tamamını okuyun.

ipcm 56 2019 article on arsonsisi