Arsonsisi kataforetik kaplamaları köpük aluminyumların korozyona karşı korunmasına yönelik bir çalışmada değerlendirildi

Trento Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü köpük aluminyumun dayanıklılığı artırmak amacıyla bu malzeme üzerine çöktürülmüş Arsonsisi kataforetik ürünlerini incelemiştir.

Sample of aluminium foam.
Arsonsisi’nin ARSONKOTE 212 2K BLACK adlı epoksi siyah astarıyla boyanmış köpük aluminyum nümunesi.

Köpük metaller özellikle inşaat ve taşımacılık olmak üzere muhtelif sektörlerde uygulama alanı bulabilirler çünkü bunlar hafifliklerinin yanında iyi bir sertliğe , mekanik dirence, termik, elektrik ve akustik özelliklere sahip malzemelerdir; ancak birçok ortamda korozyona dayanıklılıklarının sınırlı olması dolayısıyla bunlardan henüz geniş çapta yararlanılamamaktadır.

Köpüklerin metalik kısımları değişik tip korozyona maruzlardır. Bunların yüzeylerinin muntazam olmayışı ve çok yüksek bir yüzey porozitelerinin olması koruyucu kaplamaların uygulanmasını zorlaştırmaktadır.

Trento Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği Bölümünün Ürün Tasarımı – Malzemelerin ve Tesislerin Dayanıklılıkları ve Güvenilirlikleri kürsüsünden Prof. Müh. Stefano Rossi ile Dr. Massimo Calovi tarafından yürütülen çalışmanın amacı, korozyon sorununa çözüm olabilecek katodik elektrokaplama prosesini iyileştirmek ve kataforetik kaplamanın köpük aluminyumu koruma özelliklerini değerlendirmektir.

Kataforez boyanın köpüklerinki gibi karmaşık geometrili yüzeylerde dahi üstün bir tutunma özelliğine ve iyi bir homojenliğe sahip olduğu bilinmektedir.

Epoksi reçine mükemmel bir yapışma ve iyi bir mekanik direnç sağladığı için denemelerde Arsonsisi’nin katodik elektrokaplamalar için ürettiği ARSONKOTE 212 2K SİYAH adlı siyah bir epoksi astar kullanılmıştır.

Elde edilen kaplama özellikleri, koruyucu tabakanın kalınlı boyutu ve yüzey kusurları düşünülerek mikroskop altında incelenmiştir. Boyanmış köpüğün korozyona karşı davranışı asetik tuzlu su testi ve elektrokimyasal empedansın spektroskopik ölçümleri ile değerlendirilmiştir.

Araştırma sonuçları, uygulanan1500 saatlik asetik tuzlu su testinden sonra nümunelerin korozyona karşı dayanıklılıklarının iyi olduğunu ve elektrokimyasal ölçümlerle de teyid edildiği gibi, kaplama kusurlarının nispeten düşük düzeyde olduğunu göstermiştir.

Araştırma, Progress in Organic Coatings: https://www.journals.elsevier.com/progress-in-organic-coatings/ adlı bilim dergisinde yayınlanmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümü Eylül ayında Prag’da yapılacak olan EUROCORR 2017 ve ICC2017 kongresinde sunulacaktır: EUROCORR 2017 e ICC2017 conference, scheduled in Prague in September: https://eurocorr.org/

Observation of aluminium foam structure.
Köpük aluminyumun morfolojisinin incelenmesi.
Microscopic observation of coated aluminium foam
Arsonsisi’nin ARSONKOTE 212 2K BLACK adlı epoksi siyah astarıyla boyanmış köpük aluminyumun mikroskop altında incelenmesi.

 
Arsonsisi’nin E-coat boyaları ürün yelpazesini keşfediniz!

E-coat Arsonsisi