UV LED Lambalarla kürlenen yeni boyalar: Yenilikçi bir teknoloji ve endüstriyel boyama için sürdürülebilir bir seçim.

Endüstriyel boyama sektörü, çevrenin korunmasına özel bir dikkat göstererek verimliliğin artırılması, üretim ve işletim giderlerinin azaltılması amacıyla sürekli olarak yenilikçi çözümler arayışı içindedir.

Bu amaca hizmet etmek için Arsonsisi son zamanlarda Berlingo’daki kendi ARGE laboratuarlarında UV LED(Light Emitting Diodes) lambalarla kürlenen yeni bir boya serisi geliştirmiştir.

UV LED lamba boyaları %100 katı maddeli olup su veya solvent olarak herhangibir uçucu madde içermemektedir. UV LED lambalarla kürlendirme teknolojisi sayesinde kaydadeğer bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Ayrıca boya hattında hibrid(dual cure) UV boyalar kullanılarak bir UV LED lambasıyla bir geleneksel cıva(Hg) buharlı UV lambası birlikte çalıştırılabilmektedir.

Her UV LED lambası, sıralar halinde monte edilmiş olan münferit LED diodların ışımasından yararlanarak UV-A/UV-V bölgesinde UV ışını yaymaktadır.

UV LED lambalar değişik dalga boylarında ışık yayan geleneksel lambalara göre çok düşük enerji tüketimi olan (365nm, 385nm, 395nm e 405nm) dalga boylarında çalışan monokromatik yani tek renkli lambalardır.
UV LED teknolojisinin geleneksel cıvalı(Hg) UV lambalara göre birçok avantajı vardır. UV LED lambaları:

– Ozon yaymazlar

– Cıva veya başka tehlikeli maddeler içermezler

– UV-B ve UV-C ışını yaymazlar

– Isı salımları düşüktür

– Anında açılabilir ve kapatılabilirler

– Güçleri % 0-100 arasında ayarlanabilir

– Kısmi ışıma genişliğine sahiplerdir

– Boyutları küçük olduğu için üretim makinalarına kolaylıkla takılabilirler

– Birden fazla lamba ile yanyana çalıştırılabildikleri için sürekli aydınlatma sağlarlar

– Boyaları anında kürlendirirler

– 10 kat daha fazla dayanırlar.

UV LED lambaları mürekkeplerin, verniklerin ve tutkalların kürlendirilmesinde mükemmel sonuçlar verirler.

UV LED Lambalarla kürlenen yeni boyalar

Arsonsisi’nin yeni UV LED lamba boyaları metal ve plastik malzemelerin boyanmasına elverişlidir. Başta kozmetik ürünlerin ambalajları ve büyük miktarlarda üretilen şişe kapakları gibi ürünler olmak üzere geniş bir kullanım alanına sahiplerdir.