Arsonsisi FIELD JOINT COATING 2014 Konferansına katılıyor

Boru hatlarının kurulumu sırasında bağlantı elemanlarının kaplanmasıyla ilgili uygulamalı çözümleri konu alan konferans, 2 ile 4 Eylül 2014 tarihleri arasında Almanya’nın Düseldorf kentinde Radisson Blue Scandinavia Hotel’de düzenlenecektir.
 
Applied Market Information Ltd(AMI) tarafından düzenlenen bu ilk uluslararası konferansta Petrol ve Gaz tesislerindeki çelik boru bağlantılarının boyanmasında kullanılmakta olan malzemeler, ürünler ve teknolojilerdeki son gelişmeler ve yenilikler üzerinde durulacaktır.

Bu buluşma petrol ve gaz boru hatlarının sahiplerini, girişimcileri ve uygulayıcıları, kaplama uzmanlarını, analiz laboratuarlarını ve sertifikasyon kurumlarını, hammadde, bitmiş ürün, makina ve teçhizat tedarikçilerini beraberce sektörün sorunlarına ve beklentilerine endüstriyel ölçekte en iyi çözümleri bulmak ve bunları paylaşmak için bir araya getirecektir.

Konferans, üretim aşamasındaki uygulamalar sırasında karşılaşılan sorunlardan teknolojik olarak daha farklı spesifik sorunlar arzeden boru hatlarının kurulumu aşamasında bağlantı elemanlarına antikorrozif boya uygulanmasıyla ilgili hususların derinlemesine tartışıldığı yer olacaktır.

Arsonsisi bu konferansta korozyon konusundaki tecrübesini göstermek üzere petrol, gaz ve su isale hatlarının korozyona karşı korunmasında kullanılan antikorrozif boyaların en büyük üreticileri arasında yeralacaktır.

Arsonsisi fonksiyonel toz kaplamaları pazarında Basepox® markalı ürünleriyle tanınmaktadır.

Bu ürünler, bütün dünyada şehir suyu şebekelerinin boruları ve vanalarının dışında boru hatlarının projelendirilmesi ve korunmasını kapsayan çok seçici ve teknolojik olarak kompleks bir pazar tarafından tüketilen epoksi esaslı toz kaplamalardır.
 
Field Joint Coating 2014