Toz boyalarla boyamada nasıl tasarruf edilir

Arsonsisi 30 Ekim 2015 tarihinde Modena’da Real Fini Baia del Re otelinde yapılacak olan “Tasarruf 2015- Boyamada tasarruf hala mümkündür.” konulu toplantıya katılıyor.

 
Anver (Milli Fason ve Özel Boya İşletmeleri Derneği)tarafından tertip edilen ve bu yılın son buluşması olan bu toplantı endüstriyel boyama maliyetlerinde tasarruf konusu üzerine odaklanmaktadır.

Endüstriyel boya uygulamalarının kalitesi, görünümü ve fonksiyonel özellikleri söz konusu olunca pazarın beklentileri gittikçe daha ciddileşmektedir. Aynı zamanda daha verimli ve ekolojik bakımdan sürdürülebilir üretim prosesleri arayışı devam etmektedir.

Bu beklentileri karşılamak ancak boyama proseslerinin sürekli olarak optimize edilmeleri ve bu beklentilere cevap verecek boyaların kullanılmasıyla mümkündür.

Bu toplantıya, kaliteden ödün vermeden maliyetlerin önemli ölçüde nasıl düşürülebileceği sorusuna cevap bulmak amacıyla bir araya gelen sektörün boya, tesis ve teçhizat üreticisi bellibaşlı işletmelerinin temsilcileri katıldılar.

Hala tasarrufun mümkün olduğu alanlar ön hazırlık aşamasında, toz boyaların birim maliyetlerinde, yaş boyaların uygulama şekillerinde ve kürlendirme fırınlarından aranabilir.

Toz boya alanında Arsonsisi iki teknolojik çözümün devreye sokulması sayesinde sağlanabilecek tasarruflardan somut örnekler vererek kendi tecrübelerini paylaştı: Yüksek Nüfuz Gücü ve Düşük Kalınlıklı(30-40 μm) Selac® HP/BS alta penetrazione e basso spessore (30-40 μm) ve 180°C’de kürlenen konvansiyonel boyalar yerine düşük sıcaklıkta kürlenen(150°C’de 20’) Selac® XFC Extra Fast Curing Powder(Aşırı Hızlı Kürlenen Toz Boya).

Maliyetleri düşürmek için daha az boya

Selac® HP/BS High Penetration per Bassi Spessori (düşük kalınlıklar için yüksek nüfuz kabiliyetli toz boyalar) serisi konvansiyonel boyalara göre tane boyutu daha küçük (40 mikronluk standart ürünlere karşı 30 mikronun da altında bir boyuta sahip)olan ve özellikle ince-orta kalınlıktaki uygulamalara elverişli olan boyaları kapsamaktadır.

Öğütme işlemi sırasında uygulanan sıkı klasifikasyon işlemi sayaesinde istenmeyen ince toz oranı asgariye indirilmiş, “Faraday Kafesi” ne karşı yüksek nüfuz kabiliyetine ve mükemmel, sabit bir akışkanlığa sahip olan bu boyalarla azami uygulama tutarlılığı ve düşük kalınlıklarda dahi çok yüksek bir örtücülük elde edilebilmektedir.

Tüm üretim sürecinin optimize edilmesi, sabit bir kaliteyi garanti etmekten başka uygulama sırasında daha az bir toz tüketimi, daha az geri dönüş boyası ve daha düşük üretim firesi ile daha yüksek bir verim alınmasını sağlamaktadır. Bu faktörler, daha kısa temizlik süreleri ve tabancaların, memelerin, hortumların, venturiler ve pompaların daha az aşınması gibi avantajlarla birleşince orta/ince uygulamalı ürünlerde % 15-20, ince uygulamalı ürünlerde % 25-30 gibi nihai bir tasarrufa dönüşmektedir.

Tasarruf için daha az enerji sarfiyatı

Selac® XFC Extra Fast Curing Powder (ekstra hızlı kürlenen) termoset toz boya serisi rapid yani hızlı kürlenen boyalardır.Bunlar 150°C’de 20 dakikada polimerize olabildikleri için boyama sürecindeki değişken maliyetlerin azaltılmasında önemli sonuçlar alınmasını mümkün kılmaktadır.

Sıcak hava fırınlarında düşük sıcaklıklarda polimerize olabilen termoset toz boyaların kullanılmasıyla enerji tüketiminin azaltılması, standart reaktiviteli toz boyalara göre % 25 oranında bir enerji tasarrufu sağlar.

Arsonsisi’nin ürün portföyünde ayrıca, 160°C’de 15 dakikada veya 170°C’de 10 dakikada kürlenebilen yüksek reaktiviteli Y61 XFC serisi polyester toz boyalar vardır. Bu ürünlerin estetik kaliteleri ve dış ortam dayanıklılıkları Qualicoat 1. Sınıf 1. Kategori kalitesindeki ürünlerin düzeyindedir.

Yine müşterilere enerji tasarrufu bakımından avantaj sağlama amacıyla son zamanlarda 170°C’de 15 dakikada kürlenen yarırapid yeni E serisi epoksipolyesterler geliştirilmiştir.
Bu ürünler hem tribo hem de korona olarak uygulanabilmekte, RAL ve özel olmak üzere çeşitli renklerde sürekli olarak stokta bulundurulmaktadır.

Doğrudan ekonomik avantajlarına ek olarak boya tesislerinin saatlik prodüktivitelerinin artması, iki pasajlı uygulamalarda daha fazla rekabet imkanı, teçhizatın faydalı ömürlerinin uzaması ve daha küçük boyutlu tesislerle çalışma olanağı sağlayan bu boyalar kullanıcılarını daha yüksek bir üretim verimiyle ödüllendirmektedir.