Arsonsisi gezici Indoor Comfort Quality Project (İç Mekan Konfor Kalitesi Projesi) laboratuarının partneri oluyor

Ferrara Üniversitesi’nin bilim kutbu TekneHub ve Venedik Mimarlar Odası tarafından 7 Temmuz 2015 tarihinde Venedik, Zelarino’daki Centro Cardinal G. Urbani’de düzenlenen iç mekanların çevresel projesi konusunda bir formasyon günü.

centro cardinal g urbani zelarino
Centro Cardinal G. Urbani – Zelarino (Venedik).

Gezici laboratuarın amacı oturuma katılanlara iç mekanların, tiplerine, kullanım yerlerine ve şekillerine göre bütün yapısal bileşenleriyle mimari olarak doğru projelendirilmesi için temel çalışma prosedürlerini ve kavramlarını anlatmaktır.

Bu buluşmada İç Mekan Konfor Kalitesi Projesi çalışması (barlar, restoranlar, oteller, vb gibi) misafir kabul yapıları mimarisi konusuna yönelmiş ve iki bölüme ayrılmıştır: Sabah oturumunda daha pratik ve uygulamalı olan birinci bölüm, öğleden sonra iç mekanların çevresel projesi üzerinde toplantı yapılmıştır.

workshop design e architettura ospitalità

Küçük iş grupları şeklinde organize olmuş katılımcılar bilhassa, renk tasarlayıcılarının ve iç mekan konforu uzmanlarının iştirakiyle gerçekleştirilen “Misafir kabul yapılarının mimarisi ve tasarımı” temalı mekan projelerinin işlenmesine ilgi göstermişlerdir. Adı geçen uzmanlar projenin baştan sonuna muhtelif aşamalarında hazır bulunmuşlardır.

Arsonsisi, J Colors ile birlikte bu etkinliğin partneri olarak projenin pratik uygulamalı bölümünde kulanılan malzemeyi ve nümuneleri tedarik etmiştir.

Arsonsisi’nin uzman kadrosu mimarlarla doğrudan tartışmak suretiyle mümkün olan teknik çözümleri değerlendirmek ve ürünler hakkındaki bilgiyi artırmak için bu formasyon gününe aktif olarak katılmıştır.